Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verkoopsvoorwaarden - Online veiling

De “Arenberg Collectables” veiling is van het type “online only” en verloopt exclusief via het platform “Drouot Digital” (www.drouot.com) waar de koper zich dient te registreren teneinde te kunnen bieden.
De koper betaalt de hamerprijs in euro vermeerderd met een opgeld van 30% (alle veilingskosten inbegrepen ook deze voor het veilingplatform). Extra kosten: verpakking, verzending, verzekering en banktransacties. Voor originele kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar geleden overleden is, wordt er een volgrecht geheven aan 4% op de hamerprijs vanaf €2000.

De biedingen starten aan het geheven bedrag “Starting bid” en de verhoging der biedingen (in principe 10%) wordt digitaal en volautomatisch gestuurd door het platform. Door het feit van een bod uit te brengen onderschrijft de koper de verkoopsvoorwaarden.

Deze loten worden correct beschreven en veelvuldig geïllustreerd in de catalogus op onze website en op Drouot zodat er geen kijkdagen worden georganiseerd. Alle boeken worden geacht volledig af te zijn en in goede staat te verkeren tenzij expliciet anders vermeld. De kavels met twee of meer titels, series en tijdschriften of werken aangeduid met “n.c.” en “sold w.a.f.” zijn niet gecollationeerd en worden in geen geval teruggenomen.

Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening op te treden. Eens toegewezen worden de kavels onder geen voorwendsel teruggenomen. Eventuele opmerkingen of klachten, ook in verband met de authenticiteit van de stukken, dienen binnen de 14 dagen na de verkoop worden voorgelegd, of bij verzending binnen de 14 dagen na ontvangst der goederen. Eens deze termijn voor bij wordt elke terugzending of terugname geweigerd. De mogelijke terugname ingevolge eventuele niet gesignaleerde gebreken is begrensd tot een vergoeding ter waarde van de minimale schatting. De kavels worden aan de koper overhandigd pas nadat het verschuldigde bedrag is betaald.


Bijkomende kosten voor verpakking (€20 / zending), verzending, bankkosten en eventueel verzekering zijn ten lasten van de koper. De verpakking en verzending gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De verpakking en verzending gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De veilinghouders is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of fouten gemaakt door de post- en/of verzendingskosten.

Alle aankopen moeten twee weken na ontvangst van de factuur worden betaald. Goederen worden pas na betaling verzonden. De veilinghouders is niet meer verantwoordelijk voor de loten indien deze niet binnen de bestelde termijn betaald, afgehaald of opgestuurd kunnen worden.

Bij gebreke van een betaling binnen de vastgelegde termijn is de veilinghouder gerechtigd een interest van 12% per jaar te innen op het verschuldigde bedrag. Na een maand kan de veilinghouder de verkoop ontbinden, en over de goederen beschikken en ze opnieuw verkopen op kosten van de koper die in gebreke is gebleven. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De wet van 15/08/2020 naar Belgische recht ter implementering van de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief de veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken partijen met een rekening ten bedrage van €10.000,00 of meer; voor een firma dienen de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd. Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis en zullen worden behandeld met strikte inachtneming van de wet op de “General Data Protection Regulation”.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Contact Us
© Arenberg Auctions 2024 – Webdesign Webit
Voorwaarden | Privacy Policy | Cookiebeleid